Previous
Next

Neskar Otomotiv farklı mimarileri ve iç dekorasyonu ile personeline ve müşterilerine sıra dışı ortamlar ve mekanlar sunmaktadır.

NESKAR OTOMOTİV SAN. TİC.A.Ş. Bursa Osmangazi ve Nilüfer bölgesindeki tesisleri 15.000 m2 kapalı ve 23.500 m2 açık alan üzerine kurulmuştur. Neskar Otomotiv 150 kişiden oluşan profesyonel personeliyle, temsil ettiği markaların yeni araç satışı, ikinci el alım-satım, orijinal yedek parça, yol yardım, oto kuaför, aksesuar satışı ve satış sonrası hizmetlerinin yanı sıra tüm sigorta ve kasko işlemlerini tek bir çatı altında müşterilerine sunmaktadır.

2019 Kasım ayı itibariyle dünyanın ilk Skoda dijital showroomu ile hizmet vermeye başlamış olup 7700 m2 kapalı olmak üzere toplamda 11000 m2 alan üzerine kurulmuştur.

Mekanik atölyeleri, kaporta atölyeleri, boyahaneleri, yedek parça depoları, showroomları, misafir kabul salonları, misafir kafeteryaları, personel dinlenme ve giyinme salonlarından oluşan plazalarında hizmet veren Neskar Otomotiv aylık 6000 araçlık servis kapasitesine sahiptir.

NESKAR OTOMOTİV, Opel, Skoda ve Chevrolet markaları ile binek ürün gamının yanı sıra satış sonrası hizmetler konusunda da eğitimli ve tecrübeli satış sonrası hizmet ekibi, mekanik ve gövde garantileri, yolda yardım hizmeti ve zengin yedek parça stoğu ile markalarına olan güvenini müşterilerine yansıtmaktan gurur duymaktadır.

Bir Berteks Şirketler Grubu kuruluşu olarak Neskar Otomotiv tesislerinde faaliyet gösteren Neskar Sigorta A.Ş. ise sigorta sektörünün liderleri olan Groupama, Axa, Unico, Allianz, Mapfre, HDI ve Eureko acentelikleri ile kasko, yangın, deprem, sağlık, hayat gibi A’dan Z’ye tüm sigorta işlemleri için müşterilerinin güvencesi olmaya devam etmektedir.

Neskar Otomotiv’in hedefi, güler yüzlü, eğitimli, kültürlü, takım ruhunu benimsemiş ve yüzde yüz müşteri memnuniyetini hedeflemiş personeli ile en iyi hizmeti en doğru şekilde gerçekleştirmektir.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Neskar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. (bundan sonra “NESKAR” olarak anılacaktır) tarafından https://www.neskar.com (bundan sonra NESKAR web sitesi olarak anılacaktır) web sitesinde yer alan işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni“ veri sorumlusu olarak Aydınlatma Yükümlülüğümüz doğrultusunda web sitesine giriş yapan sizlerin temel hak ve özgürlüklerinizi korumak amacıyla, tarafımızca elde edilen kişisel verilerinizi hangi hukuki gerekçelerle ve hangi yöntemlerle topladığımızı, elde edilen verilerinizi nasıl işlediğimizi, veri güvenliğinizi hangi yöntemlerle sağladığımızı siz değerli ziyaretçilerimizin dikkatine sunmak adına hazırlanmıştır.

NESKAR, KVKK ve yürürlükteki yasal mevzuat hükümleri doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutmaktadır.

KİŞİSEL VERİ
KVKK’ ya göre kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Bu bilgiler, belli bir kimsenin adı, soyadı, doğum tarihi, cinsiyeti, kimlik numarası, e-mail adresi, ikametgah/teslimat adresi, telefon numarası, gibi bilgiler olup, kişiyi belirlenebilir kılabilme özelliklerine haiz olabilmeleri nedeniyle yasal mevzuatlarımızda kişisel veri olarak tanımlanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE İŞLEME AMACI
Kişisel verilerin işlenmesi, kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

NESKAR tarafından kişisel/özel nitelikteki verileriniz, işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metninde” belirtilen amaçlarla sınırlı olarak ve 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, başta olmak üzere, ilgili yasal mevzuatlardan doğan yasal yükümlülüğümüz sebebi ile yasalarda belirtilen süre kadar tarafımızca işlenmektedir.

Başlıca Kişisel Veri İşleme Amaçlarımız;
Müşteri memnuniyetine ilişkin aktivitelerinin planlanması veya icra edilmesi,
Pazarlama süreçlerinin ve pazar araştırma faaliyetlerinin planlanması veya icrası,
Ürün veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması veya icrası,
Satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması veya icrası,
Müşteri taleplerinin veyahut şikâyetlerinin takibi,
Şirket faaliyetlerinin şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması icrası ve güvenliğinin temini,
İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi
Pazar Araştırması ve Sosyal Sorumluluk Aktiviteleri
Kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması,
Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
Promosyon, özel teklif, indirim ve kampanya gibi pazarlama faaliyetlerinin planlama ve icrası,
NESKAR web sitesine erişim sağlandığında sitede üst sekmede yer alan butonlardan iletişim butonuna tıklandığında sayfaya gelecek olan “Bize Ulaşın” bölümüne siz değerli ziyaretçilerimiz, müşterilerimiz veya üyelerimizin bizlerle iletişime geçebilmek için ilgili boş kutucuklara ad, soyad, cep telefon numaranızı ve e-posta adresinizi doldurup özgür iradeniz ile Mesajı Gönder butonuna tıklayarak, mesajınızı bizlerle paylaşmanız durumunda adınız, soyadınız, telefon numaranız ve ayrıca e-posta adresinizin (kişisel verilerinizin) işlenmesi hususunda açık rıza verdiğiniz kabul edilmektedir. İşlenen kişisel verileriniz, sizlerle iletişim kurma, sizleri reklam ve kampanyalardan haberdar etme amaçları ile sınırlı olarak, kanun ve ilgili yasal mevzuatlara uygun olarak ve belirtilen amaçlarla bağlantılı olacak süre kadar işlenmekte ve amacın ortadan kalkması ile yok edilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNDE GENEL İLKELER
NESKAR, kişisel verileri işlerken aşağıdaki temel ilkelere uyduğunu ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
İşlediği amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
İşlediği amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme.

VERİ GÜVENLİĞİ
NESKAR, elde ettiği kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonimleştirilmesine ilişkin gerekli sistemleri ve denetim mekanizmalarını oluşturacağını, verilerin hukuka aykırı işlenmesini önleyeceğini, verilere hukuka aykırı erişimi önleyeceğini, verilerin muhafazasını sağlayacağını ve bu doğrultuda her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını, kendi bünyesi içerisinde ve verilerin başka bir gerçek kişi veya tüzel kişi tarafından işlenmesi halinde gerekli denetimleri yapacağını ve yaptıracağını ayrıca her türlü teknik ve idari tedbiri alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

NESKAR, işlenen kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından ele geçirilmesi veya elde edilmesi halinde en kısa sürede ilgilisine ve Kişisel Verileri Koruma Kuruluna bilgi verecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

YURTİÇİNDE VERİ AKTARILMASI
NESKAR, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtiçinde bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.

Açık rızası olmaksızın ilgili kişinin kişisel verilerinin 3. gerçek veya tüzel kişiye aktarılması aşağıda belirtilen hallerde mevcut olup, kanuna uygun bir şekilde ve amaçla bağlantılı olarak yetkili kılınan kişilere aktarılabilir.

Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması,

YURTDIŞINA VERİ AKTARILMASI
NESKAR, elde ettiği kişisel verileri ancak ilgili kişinin açık rızası ile yurtdışında bulunan 3. gerçek veya tüzel kişilere aktarabilmektedir.

Kişisel verilerin yurtdışına aktarılabilmesi için yukarıda belirtilmiş olan yurtiçindeki aktarım şartları ile kişisel verinin aktarılacağı yabancı ülkede;

Yeterli korumanın bulunması,
Yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması kaydıyla NESKAR, kişisel verileri ilgili kişinin açık rızasını aramaksızın yurt dışına aktarılabilir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişiler, KVKK ve ilgili diğer yasal mevzuat hükümlerinin uygulanması amacıyla veri sorumlusu sıfatıyla NESKAR’a başvurma hakkına sahip olup, KVKK’nun 11. maddesi doğrultusunda ilgili kişi olarak sahip olduğunuz haklar aşağıda bilginize sunulmaktadır;

a) Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) KVKK’nun 7 nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU
KVKK uyarınca kişisel verilerinizim;

a)İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b)İşlenmişse bilgi talep etme,

c)işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d)yurt içinde ve yurt dışında aktarıldığı 3. Kişileri bilme,

e)eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,

f)KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,

g)aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i)KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz.

Başvuru formu için tıklayınız.

GÜNCELLEME PERİYODU
NESKAR’in ekonomik ve ticari kararı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu ilke kararları doğrultusunda işbu “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Aydınlatma Metninde” her zaman değişiklik yapabilecektir.

Gizlilik ve İade Kuralları

Ünvanı: Neskar Otomotiv San.ve Tic.AŞ. Adresi: Alaşar Mah. Yeni Yalova Yolu Cad. No :525-A/B Osmangazi / BURSA Telefon: 0224 280 71 71 Fax : 0224 280 71 81

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZ VE GİZLİLİK KURALLARI & SINIRLAMALARI

Web sitemiz aracılığıyla yapacağınız bu ödeme sayfasında ad-soyad, e-posta adresi gibi özel bilgilerinizi yazmanız gerekmektedir. Bu türden kişisel bilgiler, NESKAR OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET AŞ. tarafından, kaybolma, hırsızlık ve suiistimale, ayrıca yetkisiz erişim, paylaşım, değişiklik ve imhaya karşı korunması için idari, teknik ve fiziksel tedbirler dahil olmak üzere gerekli önlemleri almaktadır. Web sitemizdeki gibi online servisler ile kişisel bilgilerin toplandığı web sayfalarında Secure Sockets Layer (SSL) şifrelemesi kullanılmaktadır. Bu servislerden hizmet/ürün almak için, Safari, Firefox veya Internet Explorer gibi SSL-destekli bir tarayıcı kullanmanız gerekmektedir. Bu sayede, internet üzerinden iletilen kişisel bilgilerinizin gizliliğini koruyabilirsiniz. Web Sitemizi kullanmakla, internet iletimlerinin hiçbir zaman tamamen özel veya güvenli olmayabileceğini bildiğinizi bize bildirmektesiniz. Başka bir kişinin e-postasını, şifresini, hesabını ve/veya kişisel bir diğer bilgisini, o kişinin açık izni olmadan kullanamayacağınızdan, NESKAR OTOMOTİV SAN.TİC.AŞ. , bu yükümlülüklere uymamanız sonucu ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamayacağını da şimdiden bilginize sunmaktadır. Web sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde web sitemize verdiğiniz bilgiler saklanmakta olmasına rağmen, KREDİ KARTI BİLGİLERİNİZ WEB SİTEMİZCE YA DA NESKAR OTOMOTİV SAN.TİC.AŞ. TARAFINDAN SAKLANMAMAKTADIR. Ödemeye yönelik tüm işlemlerin Web Sitemiz ara yüzü üzerinden doğrudan doğruya banka ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır. NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ., tamamen kendi inisiyatifinde olmak üzere, müşterilerinin ödeme işleminin tamamlanması için 3D ödeme seçeneğini zorunlu kılabilir ya da bu seçeneği devreye hiç sokmayabilir. Sizden e-posta yoluyla şifre, kullanıcı adı, kredi kartı bilgileri veya diğer kişisel bilgileri ASLA TALEP ETMEYİZ. “Phishing” adı verilen bu uygulama, yüksek olasılıkla, kişisel bilgilerinizi çalmaya yönelik bir tuzaktır. Bu nedenle, bizden (NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ.’den) gelmiş gibi görünen, ancak kişisel bilgilerinizi talep eden bir mesaj aldığınızda, yanıt vermemelisiniz. NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ., ürünlerini, hizmetlerini, kampanyalarını ve reklamlarını hazırlamak ve geliştirmek için kişisel bilgilerinizi yalın olarak ya da başka bilgilerle birlikte kullanabilir, analiz edebilir ve başka şekillerde uhdesinde bulundurabilir. Bunlara ilaveten ve sınırlı olmaksızın, bu bilgiler şu amaçlar ve şekillerle de kullanılabilir ve işlenebilir: satın almalar hakkındaki mesajlar, kurallar, koşullar ve politikalarımızdaki değişiklikler gibi önemli uyarıları göndermek amacıyla veyahut NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ. ürünleri, hizmetleri ve müşteri iletişimini geliştirmek için denetim, veri analizi ve araştırma gibi amaçlarla. NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ. tarafından uyulması gerekebilecek ülke hukukları uyarınca herhangi bir hukuki süreç, dava ve/veya resmi veya idari makamlardan gelen talep üzerine NESKAR OTOMOTİV SAN.VE TİC.AŞ.’nin kişisel bilgilerinizi açıklaması gerekebilir. Ulusal güvenlik, kanunların uygulanması veya kamu için öneme sahip diğer konularda paylaşımın gerekli veya uygun olduğuna karar verildiğinde de bilgileriniz açıklanabilecektir.

İPTAL/İADE KOŞULLARI

Fatura ödemenizi web sitemiz üzerinden yapmak için tutar bilgisini el ile (manuel) sizin girmeniz gerekmektedir. Ödeme işleminde kullanacağınız kredi kartı ya da banka kartınızın 3D Secure Sistem uygunluğunun olması gerekebilir. El ile girdiğiniz tutara dair ödemenizin faturayı aşan kısmının ya da ödemek istediğiniz tutarı geçen kısmının iadesi aşağıdaki usulde yapılabilmektedir: Fazla ödemede para iadesini talep etme Para iadeleri yalnızca sınırlı koşullarda gerçekleştirilir. El ile fazla ödeme yaptıysanız, kalan tutarın size iade edilmesi için bize ulaşmanız gerekir. Manuel ödemenizi kredi kartı veya banka kartı ile yaptıysanız, bize buradaki linkten ulaşmanızdan sonra, ödeme yapmak için kullandığınız kredi kartı veya banka hesabına fazla tutara ilişkin para iadesi işlemini başlatırız. Bankanızın veya kredi kartı şirketinizin süreçlerine bağlı olarak para iadesini hesabınıza aktarması dört haftaya kadar sürebilir.

KATILIM KOŞULLARINI OKUDUM ONAYLIYORUM.
opel-neskar-logo

Online Randevu Talebiniz Başarı ile Oluşturulmuştur. En Kısa Sürede Sizin ile İrtibata Geçeceğiz.

Teşekkür Ederiz.